Regulamin

Definicje

www.kajakowicze.pl to wyszukiwarka spływów kajakowych, pontonowych oraz rowerów wodnych, która daje możliwość znajdowania oraz tworzenia spływów. Strona internetowa prowadzona jest przez Michała Rzeszut.

Użytkownik – każda osoba fizyczna lub firma korzystająca z portalu kajakowicze.pl, Zwany dalej: Użytkownik.

Postanowienia ogólne

 1. Spływy mogą dodać wszystkie działające spływy kajakowe, pontonowe lub rowery wodne. Niniejszy regulamin obowiązuje każdą osobę i firmę, która dodaje spływ. Dostosowanie się do wymagań zawartych w niniejszym regulaminie jest niezbędne do zatwierdzenia i opublikowania spływu.
 2. Do wyszukiwarki przyjmowane są wpisy prezentujące działalność dodawanej firmy, jak i komentarze użytkowników
 3. Jeżeli po akceptacji Użytkownik złamie zasady regulaminu jego spływ może zostać zablokowany lub całkowicie usunięty przez administrator
 4. O akceptacji, odrzuceniu lub usunięciu, administrator poinformuje osobę zgłaszającą wpis pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail podany podczas dodawania wpisu

Wytyczne dotyczące dodawanych spływów

 1. Treści zawarte nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik, który dodaje spływ oświadcza, że jest w posiadaniu praw autorskich do dodawanych opisów i/lub zdjęć. Opisy i/lub zdjęcia łamiące przepisy o prawach autorskich będą usuwane po zgłoszeniu roszczeń właścicieli wspomnianych materiałów, a dane osoby dodającej materiały łamiące prawa autorskie mogą zostać przekazane odpowiednim organom.
 3. Nie będą przyjmowane strony firmowe o treści erotycznej lub zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony naruszające zasady etykiety. Nie akceptujemy także wizytówek firm działających sprzecznie z polskim i/lub międzynarodowym prawem.
 4. Spływ, a w szczególności tytuł i opis, muszą być zgodne z zasadami ortograficznymi i składniowymi języka polskiego, włączając w to polskie znaki diakrytyczne.
 5. Tytuł i opis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych i nie może być zapisany drukowanymi literami.
 6. Każdy spływ może być uzupełniona o zdjęcia wyróżniające oraz galerię zdjęć.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji spływu. W tym celu powinien powiadomić Administratora.
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia spływu bez powiadomienia Użytkownika, który dodał spływ

Każdy wpis jest utrzymywany na czas nieokreślony

Opłaty

 1. Korzystanie oraz dodawanie spływów do wyszukiwarki jest darmowe

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe i kontaktowe Użytkowników przetwarzane będą w celu świadczenia usług, które są przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w marketingu bezpośrednim produktów lub usług własnych Katalogu Firm, w tym także do rozsyłania newsletterów.
 2. Administrator nie udostępnia żadnych danych zarejestrowanych Użytkowników firmom zewnętrznym.
 3. Właściciel kajakowicze.p zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.kajakowicze.pl
 4. Reklamacje dotyczące wpisów w Katalogu Firm należy kierować poprzez zakładkę “Kontakt” na stronie internetowej

Regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2017